Support

Service är en av de absolut viktigaste byggstenarna i vår affärsfilosofi

På den svenska marknaden har vi erkänt hög teknisk kompetens. Detta medför att vi ibland får ta hand om service på maskiner som någon lokal reparatör gått bet på eller sålts av våra kollegor i branschen. Det är också viktigt att installationen blir korrekt utförd. I regel ingår installation i maskinpriset och inkluderar testkörning, utbildning och support. Vi utför även installationer av maskiner som kunden själv köpt på exempelvis begagnatmarknaden.

Vi utför service på de flesta i marknaden förekommande maskiner

 • Vi installerar och ger utbildning på plats
 • Vi har full support för våra kunder
 • Verkstad ligger centralt i Malmö
 • För egenimporterade maskiner arbetar vi med partners över hela landet
 • 80% av alla problem är handhavanderelaterade och löses normalt över telefon

Serviceanmälan kan antingen göras via telefon eller email

Vi rekommenderar att ni har följande uppgifter nära till hands när ni kontaktar oss:

 • Maskinens modell- och serienummer
 • Namn på kontaktperson och adress där maskinen är placerad
 • Företagsuppgifter så som namn och organisationsnummer
 • Anmälarens namn och telefonnummer
 • Beskrivning av felet
 • Email: service@alrp.se

Follow us on​